4 สัญญาณอันตราย เตือนว่าคุณเข้าสู่ภาวะหมดไฟ หรือ Burnout หรือไม่

4 สัญญาณอันตราย เตือนว่าคุณเข้าสู่ภาวะหมดไฟ หรือ Burnout หรือไม่ ​

4 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกําลังมีภาวะหมดไฟในการทํางานมีอะไรบ้าง

  1. ความคิด การจัดการกับงานของเรา เราคิดว่างานมากเกินไป เราคิดว่างานซ้ำซากจําเจ คิดกําลังควบคุมการทำงานไม่ได้เลย และจัดลําดับความสําคัญอะไรไม่ได้เลย
  2. อารมณ์ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือ เราเริ่มเกิดอารมณ์เบื่อ ไม่อยากทํางาน และซึมเศร้า
  3. พฤติกรรม กําลังรู้สึกว่าอยากอยู่เฉยๆ ไม่อยากไปทํางาน หรือแม้แต่กระทั่ง ไม่อยากพบปะกับใครหรือเราอยากหลีกหนีจากสังคม
  4. ภาวะทางด้านร่างกาย ทำให้อาจจะเกิดการนอนไม่หลับ หรือแม้กระทั่งอาการอ่อนเพลียในการทํางาน แล้วก็ส่งผลกับการทํางานในภาพรวม

 และนี่คือ 4สัญญาณที่กําลังจะบอกว่า เรากำลังเข้าสู่สภาวะ Burnout ลองเช็คดูนะครับ ว่าเรามีหนึ่งใน 4 สัญญาณนี้หรือเปล่า ถ้ามีสัญญาณข้อใดข้อหนึ่งนะครับเราต้องเริ่มที่จะดูแลตัวเอง เริ่มที่จะพัฒนาตัวเอง เริ่มที่จะปรับรูปแบบการทำงานแบบไหนที่จะทําให้เราลดภาวะหมดไฟในการทํางาน

Share

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424