องค์ประกอบของการสื่อสาร 5 องค์ประกอบ

กระบวนการสื่อสารมี 5 องค์ประกอบ คือ (1) ผู้ส่ง; (2) ข้อความ; (3) ช่องทาง (4) ผู้รับ และ (5) ผลลัพธ์ของผู้รับ (Kitson, Marshall, Bassett, & Zeitz, 2013)

  1. ผู้ส่ง คือบุคคลที่เต็มใจที่จะสื่อข้อความ
  2. ข้อความเป็นความคิดที่ผู้ส่งต้องการสื่อ
  3. ช่องทางเกี่ยวข้องกับวิธีการถ่ายทอดข้อความ
  4. ผู้รับ คือบุคคลที่ตั้งใจจะเป็นผู้ชมข้อความ
  5. ผลลัพธ์หรือผลกระทบของผู้รับคือผลกระทบที่ข้อความมีต่อผู้รับซึ่งระบุว่าเขาหรือเธอได้รับและสามารถเข้าใจข้อความได้หรือไม่

โดยหลักใหญ่ใจความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นเมื่อผลกระทบของผู้รับเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ส่ง (Kitson et al., 2013)

 

ข้อมูลจาก  Kitson et al.

Share

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424