5 ขั้นตอนการทำ Debriefing และ Simulation ให้ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกับองค์กร

 
5ขั้นตอนนี้ Simulation และ Debriefing จะทำให้องกรของท่านพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
  1. การตั้งเป้าหมายในการตั้งเป้าหมายเพื่อจะให้เห็นพฤติกรรมในการทำงานที่เราต้องการ
  2. การสร้างพฤติกรรมในการทำงานเหมือนกับเราสร้าง checklist หรือสร้างพฤติกรรมที่เราต้องการขึ้นมา
  1. simulation หรือการเข้าสถานการณ์จำรองเป็นการปฏิบัติจริงๆในสถานการณ์ที่เสมือนจริงและหน้างานที่เหมือจริงมากที่สุด
  2. การใช้เทคนิคคำถามในการกระตุ้นคิดเพื่อให้สามารถดึงศักยภาพของบุคลากรเองออกมาว่าในพฤติกรรมที่เราต้องการต้องการให้เดินไปทางไหน
  3. การสะท้อนคิดและการสร้างทักษะในการทำงานด้วยตัวเองขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพื่อให้บุคลากรเองสามารถพัฒนาทักษะตัวเอง ให้บุคลากรสามารถคิดที่จะต่อยอดในการนำทักษะนี้ไปใช้ในการทำงานได้ด้วยตัวเอง

Share

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424