หลักสูตร Active and deep Listening

Active and deep Listening

รายละเอียด

     การสื่อสารในปัจจุบันยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานและการใช้ชีวิต ทั้งยังสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกด้วย แต่การที่จะทำให้เราเข้าใจผู้สื่อสารในเรื่องที่ต้องการจะสื่อมากขึ้น เราต้องใช้การฟังอย่างตั้งใจ และเข้าใจและจับประเด็นต่างๆ เพื่อฟังอย่างเข้าใจ และตอบโต้ได้ถูกประเด็น รวมทั้งการเยียวยา บำบัดอีกด้วยซึ่งในหลักสูตรนี้ ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งเทคนิค วิธีการ และองค์ประกอบของการฟังเชิงรุกและการฟังเชิงลึก เพื่อทำให้การฟังของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าใจทั้งประเด็นที่ผู้พูดต้องการจะสื่อและเข้าใจอารมณ์มากขึ้นนั่นเอง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

     ในหลักสูตรนี้ ได้รวมรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งเทคนิค วิธีการ และองค์ประกอบของการฟังเชิงรุกและเชิงลึกเพื่อทำให้การฟังมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424