เมื่อพนักงานบริการแย่เราควรแก้ที่ตรงไหน?

  1. คิดว่าทุกคนแก้ไขได้ปรับปรุงได้ให้โอกาสเขา เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าวิธีให้บริการที่ดีที่ถูกต้องคืออะไรบ้าง?
  2. กำหนดมาตรฐานบริการว่าบริการที่ดีพนักงานต้องทำอะไรบ้าง? ทำอย่างไร? พูดอะไรบ้าง? ใช้เวลาเท่าไร? เป็นการเปลี่ยนมาตรฐานบริการให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกคนได้อ้างอิง
  3. อบรมต้องหาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการมาสอน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ อ้างอิงมาสอนตามมาตรฐานบริการที่กำหนดไว้เพื่อให้ทุกคนได้ฝึกตามมาตรฐานพร้อมการปลูกฝังทัศนคติด้านใจบริการด้วย
  4. ติดตามผลคือตัวหัวหน้าต้องอ้างอิงตามมาตรฐานบริการแล้วตรวจสอบการให้บริการของพนักงาน พร้อมให้คำแนะนำแก่พนักงานในการให้บริการให้ถูกต้อง

Credit : ดร.บอล พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล – สถาบัน IMPRESSION

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424