เมื่อคนหมดไฟในการทำงาน แล้วผลกระทบที่ตามมามีอะไรบ้าง

         

     หลายคนคงทราบว่าภาวะหมดไฟในการทํางานเกิดจากหลายสาเหตุ ปัจจัยหลักเกิดจากเรื่องของการทํางานที่มากเกินไป การทํางานที่ซ้ำๆซากๆ หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการควบคุมงานของตัวเองไม่ได้ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ก็คือการลาออกระลอกใหญ่ หรือที่เราเรียกว่า The Great Resignation จากการสํารวจพบว่า 40% พนักงานมีแนวโน้มที่จะลาออกจากงานภาวะ Burnout หรือจากภาวะหมดไฟในการทำงานในอีกประมาณ 3-6 เดือนข้างหน้า ซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเกิดกับพนักงานประจําหรือพนักงานทำงานกินเงินเดือน ซึ่งตัวช่วยที่จะทําให้ลดเรื่องของภาวะหมดไฟในการทํางานได้ มีหลายตัวช่วย หัวข้อที่สําคัญคือเรื่องของ Work Life Balance คือการแบ่งเวลาการทำงานและเวลาส่วนตัวได้อย่างลงตัว หรือแม้กระทั่งเรื่องของ การปลุกไฟในการทํางาน ซึ่งจะทำให้ทำงานได้อย่างมีความกระตือรือร้นมองงานเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลา และ Happy Workplace การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ทุกคนในองค์กรร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งหัวข้อที่กล่าวมานั้นนั้นจะช่วยให้คุณและพนักงานในองค์กรสามารถจัดการกับภาวะหมดไฟในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Credit : ดร.ประจักษ์จินต์ โสภณพนิชกุล (สถาบัน Impression)

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424