หลักสูตร การออกแบบ Prompt Engineering สำหรับ Chat GPT AI (เหมาะสำหรับสายงาน Data) การออกแบบ Prompt Engineering สำหรับ Chat GPT AI (เหมาะสำหรับสายงาน Data) รายละเอียด การมี 100 หรือ […]
หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน รายละเอียด      จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเรื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม   […]
หลักสูตร การคิดต้นทุนฐานกิจกรรม – Activity Based Costing การคิดต้นทุนฐานกิจกรรมActivity Based Costing รายละเอียด      ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity based costing : ABC) เป็นแนวคิดของระบบการบริหารต้นทุนแบบใหม่การควบคุมต้นทุน ความเป็นเลิศของกิจการส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้บริหารได้รับข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องอันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์การใช้สิ่งที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการผลิต บัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Base […]
หลักสูตร WordPress Fast Creator WordPress Fast Creator รายละเอียด      คอร์สแนะนำวิธีการทำเว็บแบบให้ได้เว็บออกมาเร็ว ๆ พร้อมใช้ หลายแบบ เลือกได้เลยหากคุณกำลังต้องการเว็บของตัวเองอยู่ อยากทำเว็บบริษัทเร็วที่สุด ถูกกี่สุด คอร์สนี้คือคำตอบ คุณสามารถทำเว็บได้เองไม่ต้องไปจ้างทำเสียหลายบาท แค่ปีละ 1 พันบาท ก็มีเว็บของตัวเองได้แล้ว […]
หลักสูตร SEO สำหรับเพิ่มฐานการตลาด และติดหน้า GOOGLE SEO สำหรับเพิ่มฐานการตลาดและติดหน้า GOOGLE รายละเอียด กระบวนการ SEO ให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกของ Google และ Search Engine ชั้นนำอื่นๆ วัตถุประสงค์ ผู้เรียนจะได้รับความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับเนื้อหาของการทำ SE0 และนำไปใช้ได้จริง ผู้เรียนจะเข้าใจกระบวนการของ SE0 […]
หลักสูตร Writing Effective Emails & Making Business Phone Calls Writing Effective Emails & Making Business Phone Calls รายละเอียด      หลักสูตร Writing Effective […]
หลักสูตร วิธีทำสไลด์เข้าใจง่ายสไตล์ญี่ปุ่น – How to make Japanese style presentation วิธีทำสไลด์เข้าใจง่ายสไตล์ญี่ปุ่นHow to make Japanese style presentation รายละเอียด หลักการพื้นฐานการทำสไลด์ให้เข้าใจง่ายสไตล์ญี่ปุ่น เทคนิคบริหารพื้นที่ ข้อมูล สี เพื่อทำให้สไลด์มองเห็นง่ายน่าอ่าน เทคนิคจัดการกับข้อมูล เพื่อประหยัดเวลาทำความเข้าใจร้องอ๋อได้ใน […]
หลักสูตร 7 ขั้นตอนลัด ดึงพลังจากจิตใต้สำนึก – Conscious Unconscious Alignment 7 ขั้นตอนลัด ดึงพลังจากจิตใต้สำนึก Conscious Unconscious Alignment รายละเอียด      ถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้อะไรก็ตามในสิ่งที่คุณต้องการ มีเหตุผลหนึ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็ คือ เพราะจิตใต้สำนึกไม่สนับสนุน ในคลาสนี้คุณจะได้เรียนรู้และอธิบายได้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไร คุณจะได้เรียนรู้กระบวนการทางความคิดและการทำงานของจิตใต้สำนึกอย่างง่ายๆ […]
หลักสูตร การอ่านงบกระแสเงินสดกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ การอ่านงบกระแสเงินสดกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ รายละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในการอ่านและใช้งบกระแสเงินสดเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนอย่างถูกต้อง ตลอดจนใช้งบกระแสเงินสดเพื่อตีความหมายของกิจการในอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้องในการลงทุน วัตถุประสงค์ ทำให้ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของงบกระแสเงินสดในอุตสาหกรรมต่างๆได้ ในทางบัญชีแม้จะมีโครงสร้างรายการคล้ายกัน แต่ความแตกต่างของกิจกรรมในแต่ละอุตสาหกรรมทแตกต่างกัน จะทำให้โครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบทางตัวเลขการเงินต่างกัน ความแตกต่างเชิงตัวเลขนี้ทั้งในอุตสาหกรรม และบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆสามารถสะท้อนกลยุทธ์ของกิจการได้ เนื้อหาหลักสูตร การอ่านงบกระแสเงินสดเพื่อการลงทุน การอ่านงบกระแสเงินสดอุตสาหกรรมการเงิน การอ่านงบกระแสเงินสดอุตสาหกรรมผลิต การอ่านงบกระแสเงินสดอุตสาหกรรมค้าปลีก การอ่านงบกระแสเงินสดอุตสาหกรรมอสังหาฯ การอ่านงบกระแสเงินสดอุตสาหกรรม รับเหมาก่อสร้าง เกี่ยวกับเรา ความรู้ […]
หลักสูตร Basic of Accounting, Finance and Tax Basic of Accounting, Finance and Tax รายละเอียด      ในการดำเนินธุรกิจนอกจากผู้บริหารจะต้องเรียนรู้ในเรื่องกลยุทธ์การบริหารองค์กรอย่างไรให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว ไม่ว่าจะจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องคน แต่มีอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้บริหารควรจะมีการศึกษาคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของบัญชีการเงิน การอ่านงบบัญชีได้ ใช้งบการเงินในการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ หรือแม้แต่เรื่องของภาษีอากร […]