หลักสูตร สูตรลัดปั้นยอดนักขายออนไลน์ สร้างเงินแทนคุณได้ แบบไม่มีบ่น 24 ชั่วโมง สูตรลัดปั้นยอดนักขายออนไลน์ สร้างเงินแทนคุณได้ แบบไม่มีบ่น 24 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร สูตรดั้งเดิม! แกะสมองสั่งซื้อออนไลน์ รู้สิ่งนี้ขายดีทุกอย่าง สูตรหวาน! การเปิดหาลูกค้าใหม่ แบบโดนใจตั้งแต่แว็บแรก (พร้อม Workshop ลงมือทำทันที) สูตรจี๊ด! เทคนิคเขียนปิดการขาย […]
หลักสูตร เทคนิคขายทางโทรศัพท์ – Proactive Telesales Techniques Proactive Telesales Techniquesเทคนิคขายทางโทรศัพท์ รายละเอียด ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการขายทางโทรศัพท์อย่างถูกต้อง ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงมุมมองของลูกค้าในการใช้โทรศัพท์เพื่อการขาย ผู้เข้ารับการอบรมทางโทรศัพท์เห็นแนวทางเชิงการบริหารงานขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโทรศัพท์ และพัฒนาเทคนิคการขายรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไป เนื้อหาหลักสูตร การขายทางโทรศัพท์ ขายอย่างไรให้ชนใจ ขายทางโทรศัพท์สู่การทำงานเชิงรุก Mind set […]
หลักสูตร เทคนิคการโน้มน้าว สำหรับการขายและการบริการลูกค้า – Persuasive techniques for Sale and Customer service Persuasive techniques for Sale and Customer serviceเทคนิคการโน้มน้าว สำหรับการขายและการบริการลูกค้า เนื้อหาหลักสูตร ความสำคัญของการโน้มน้าวใจ เข้าใจตนเอง       – […]
หลักสูตร ศิลปะการบริหารยอดขายให้ถึงเป้าหมาย – Sales management ศิลปะการบริหารยอดขายให้ถึงเป้าหมาย Sales management รายละเอียด      เรียนรู้กระบวนการในการบริหารยอดขายให้ประสบความสำเร็จ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการขายและการตลาด การตั้งเป้าหมายให้จูงใจทีมงานขายตลอดจนไปถึงเทคนิคในการบริหารยอดขายให้ถึงเป้าหมาย โดยในเนื้อหานั้นจะมีหลักการที่สำคัญพร้อมกับการยกตัวอย่างประกอบสลับกันไปเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ สามารถนำองค์ความรู้จากการเรียนไปใช้ในการบริหารงานขาย ทีมงานขาย และลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ เนื้อหาหลักสูตร Section 1 […]
หลักสูตร การวางแผนการขายและนำเสนอขาย ให้ประสบความสำเร็จ – Sales Planning and Implementation Sales Planning and Implementationการวางแผนการขายและนำเสนอขาย ให้ประสบความสำเร็จ รายละเอียด      ภาพรวมของการวางแผนการขายและการนำเสนอขายให้ประสบความสำเร็จมีขั้นตอนอย่างไร จะขายใคร และขายอย่างไร ขั้นตอนการเลือกกลุ่มเป้าหมายว่าใครคือกลุ่มที่เราควรเข้าหาเพื่อนำเสนอขายและมีโอกาสในการสร้างยอดขายให้กับเรามากที่สุด เมื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว พบกับวิธีการ “เข้าหา” […]
หลักสูตร เทคนิคการขาย และการบริการยุคใหม่ เทคนิคการขายและการบริการยุคใหม่ รายละเอียด      การให้บริการลูกค้ายุคใหม่ เป็นปัจจัยสำคัณในการทำให้เกิดยอดขายความประทับใจและความผูกพันของลูกค้า ดังนั้นผู้จัดจำหน่ายจึงจำเป็นต้องส่งมอบบริการและการขายที่เป็นมาตรฐาน พร้อมสร้างความแตกต่างอันเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำจนลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดี มีการซื้อซ้ำและบอกต่อหลักสูตรเทคนิคการขายและการบริการยุคใหม่ นี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมของการขาย การบริการที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการได้จริง ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่องานขายและงานบริการลูกค้า เพื่อมีทักษะการบริการลูกค้าที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความแตกต่างในการให้บริการลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ สามารถส่งมอบการขายและการบริการลูกค้าที่เป็นมาตรฐานได้จริง เนื้อหาหลักสูตร […]
หลักสูตร การเจรจาต่อรองของ Sales (ภาษาอังกฤษ) – Being a Champion in Persuasion & Negotiation Being a Champion in Persuasion & Negotiationการเจรจาต่อรองของ Sales (ภาษาอังกฤษ) รายละเอียด A […]
หลักสูตร เทคนิค การขายสินค้าราคาสูง ให้ประสบความสำเร็จ – How to sell premium product How to sell premium productเทคนิค การขายสินค้าราคาสูง ให้ประสบความสำเร็จ รายละเอียด      ได้เรียนรู้ถึงเทคนิคในการขายสินค้าราคาสูง ๆ หรือ […]
หลักสูตร เทคนิค การเจรจาต่อรอง ให้ประสบความสำเร็จ – Negotiation Skills Negotiation Skillsเทคนิค การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ รายละเอียด      ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวทั้ง การนำเสนอ การสนทนา การประชุม การเสนอข้อคิดเห็นและการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ธุรกิจสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ในสภาวะปัจจุบัน ดังนั้นพนักงานในธุรกิจต้องมีกลยุทธ์และชั้นเชิงในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้สินค้าหรือบริการที่ต้องการนำเสนอเป็นที่น่าสนใจและช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า พนักงานที่มีหน้าที่ในการเจรจาต่อรองย่อมต้องเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอให้ป็นที่น่สนใจ […]
หลักสูตร ออกแบบการขายในยุค Covid และ New Normal ด้วย Design Thinking ออกแบบการขายในยุค Covid และ New Normal ด้วย Design Thinking รายละเอียด      ภาวะวิกฤติโควิด 19 และความปกติใหม่นั้น […]