หลักสูตร การบริหารความเปลี่ยนแปลง – Change Management

               Change Management                    การบริหารความเปลี่ยนแปลง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง
  2. เพื่อเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
  3. เพื่อสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  4. เพื่อสามารถมีทักษะในการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424