หลักสูตร ภาษาจีน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ภาษาจีน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

รายละเอียด

คอร์สนี้เป็นคอร์สสอนภาษาจีนตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้เล็ก ๆ เกี่ยวกับการเรียนภาษาจีน บทเรียนเข้าใจง่ายไม่วิชาการมากจนเกินไป สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ทันที มีทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

วัตถุประสงค์

ความรู้กาษาจีนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ ภาษาจีน จะไม่ยากอีกต่อไป คอร์สนี้คอร์สเดียวสามารถนำไปใช้ได้ทันที มีทั้งฟัง พูด อ่านเขียน มีคำศัพท์จีน คำอ่านและคำแปล

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424