หลักสูตร เทคนิคการรับมือกับ ปัญหาของลูกค้า – Customer Complaint Handling & Service Recovery

Customer Complaint Handling & Service Recovery
เทคนิคการรับมือกับปัญหาของลูกค้า 

รายละเอียด

    เป็นหลักสูตร ที่เรียนรู้ถึง เทคนิควิธีการรับมือกับข้อร้องเรียน และการแก้สถานการณ์ให้ลูกค้าที่โกรธ กลับมารู้สึกดี ทั้งตัวพนักงานและองค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะการรับมือกับปัญหา ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากความผิดพลาดขององค์กรหรือจากลูกค้า

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ทัศนคติต่อลูกค้าและเทคนิคในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า
  2. การรับมือกับลูกค้าที่โกรธ
  3. การชดเชยความรู้สึกให้ลูกค้าจากการร้องเรียนให้กลายเป็นความประทับใจ
  4. การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
  5. การป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424