เรียน Debriefing และ Simulation ได้อะไร

รูปแบบของการเรียน Debriefing และ Simulation สิ่งที่เราจะได้คือพฤติกรรมจริงๆ ในการให้บริการ มาตรฐานในการให้บริการ การส่งต่อประสบการณ์ในการทำงานให้กับบุคลากรในการทำงานที่ทำงานร่วมกัน การเผชิญกับสถานการณ์ในการให้บริการจริง และแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดจากหน้างานของเรา รวมถึงการที่เราจะนำปัญหาไปปรับปรุงงานบริการของเราและสุดท้าย Debriefing และ Simulation จะทำให้เราได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เจอ เมื่อเกิดสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือเรื่องของการแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการในการให้บริการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น Debriefing และ Simulation จะทำให้เราได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงานหรือการให้บริการ

Share

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424