Debriefing และ Simulation ทำแล้วดีกับองค์กรอย่างไร

รูปแบบของการเรียน Debriefing และ Simulation สิ่งที่เราจะได้คือพฤติกรรมจริงๆ ในการให้บริการ มาตรฐานในการให้บริการ การส่งต่อประสบการณ์ในการทำงานให้กับบุคลากรในการทำงานที่ทำงานร่วมกัน การเผชิญกับสถานการณ์ในการให้บริการจริง และแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดจากหน้างานของเรา รวมถึงการที่เราจะนำปัญหาไปปรับปรุงงานบริการของเราและสุดท้าย Debriefing และ Simulation จะทำให้เราได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เจอ เมื่อเกิดสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือเรื่องของการแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการในการให้บริการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น Debriefing และ Simulation จะทำให้เราได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงานหรือการให้บริการ

Debriefing และ Simulation เป็น   ขั้นตอนหลักๆ ที่เมื่อไหร่ที่เรานำมาใช้กับองค์กรแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ

1. เรื่องของความปลอดภัยทางด้านจิตใจของพนักงาน พนักงานอยากที่จะแสดงความคิดเห็นและเราสามารถนำสิ่งพวกนี้มาพัฒนางานของเราได้

2. คือเรื่องของการเผชิญหน้ากับสถานการณ์จริงในการใช้

3 เรื่องของพฤติกรรมในการทำงาน เราจะได้รับทราบพฤติกรรมจริงๆ ในการทำงานว่าเป็นอย่างไรและการแก้ไขปัญหาหน้างานของพนักงานเองหรือของบุคลากรเองว่าสามารถมีทักษะในการแก้ไขปัญหาหน้างานได้หรือเปล่า

4 เรื่องของการที่พนักงานเองปรับความคิดเรื่องของการให้บริการนำไปสู่การให้บริการที่ดีที่สุดในรูปแบบของการให้บริการของเรา

5. Debriefing และ Simulationเป็นการเข้าถึงสถานการณ์จริงๆที่เราสามารถนำไปปรับใช้จริงๆในหน้างานของเราได้ นี่แหละครับ5ข้อในการตอบโจทย์ของเรื่องของการให้บริการโดยใช้ Debriefing และ simulation

Share

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424