หลักสูตร ความผูกพันของพนักงาน และการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในองค์กร – Employee Engagement and Sense of Ownership

ความผูกพันของพนักงาน และการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในองค์กร
Employee Engagement
and Sense of Ownership

รายละเอียด

     ” ในการทำงานในปัจจุบันนั้น คุณอาจจะเคยรู้สึกถึงความรู้สึกเหล่านี้

ㆍไม่มีเป้าหมายในชีวิต

ㆍคิดลบกับทุกสิ่ง

ㆍไม่ผูกพันกับองค์กร

ซึ่งเมื่อกิดความคิดแบบนี้แล้ว จะทำให้ตัวคุณทำงานไม่เต็มที่ ไม่มีความผูกพันกับองค์กร ผลงานต่ำาลง การที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ คุณจะต้องสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของของงาน เพื่อทำให้เกิดความผูกพันในองค์กร รู้สึกมีคุณค่า และทุ่มเททำงานมากขึ้น ซึ่งการที่จะสร้างแนคิดความเป็นเจ้าของได้นั้น ต้องใช้องค์ประกอบอย่างไร ใช้วิธีไหนเพื่อทำให้แนวคิดนี้ติดตัวคุณหรือคนอื่นๆไปตลอด คำตอบอยู่ในหลักสูตรนี้ “

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ในหลักสูตรนี้ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งเทคนิควิธีการสร้างแนวคิดความเป็นเจ้าของ องค์ประกอบ ใช้วิธีไหนเพื่อทำให้แนวคิดนี้เกิดขึ้นในองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424