หลักสูตร คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ – English for Business

English for Business
คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

รายละเอียด

     คอร์สนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้ที่ข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษภายในองค์กรและระหว่างองค์กรได้อย่างถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพ รวมไปถึงสามารถสนทนาเป็นภาษาอังกฤษในการติดต่อลูกค้า, แนะนำตัว ตลอดจนการพูดคุยโต้ตอบทางอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     การเรียนการสอน จะเน้นที่การปูพื้นฐานไวยากรณ์ ไปจนถึงการแต่งประโยคด้วยตนเองในทุกรูปแบบตามสถานการณ์ในการทำงานจริง เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เข้าอบรมให้สามารถสร้างประโยคได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ทีมภาษาอังกฤษใช้ได้จริงจะมีการจัดเตรียมประโยคสำเร็จรูปเพิ่มเติมมาให้ รวมไปถึงการจัดทำ Workshop เพื่อผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกและฝึกฝนในช่วงท้ายของคอร์ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

วัตถุประสงค์

  1. เสริมความมั่นใจและทักษะในการพูดภาษาอังกฤษให้กับพนักงานในองค์กรได้ รวมไปถึงสร้างพัฒนาการที่เด่นชัดผ่านการจำลองสถานการณ์ให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกพูดจริง
  2. เพิ่มความเป็นมืออาชีพด้วยการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะผู้ให้บริการ เรียนรู้ผ่านภาษาอังกฤษผิดบ่อยและรูปประโยคที่ใช้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424