หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Excel สําหรับผู้เริ่มต้น – Excel for Beginner

Excel for Beginner
การใช้งานโปรแกรม Excel สําหรับผู้เริ่มต้น

รายละเอียด

     การใช้งานโปรแกรม Excel เบื้องต้น (เหมาะกับโปรแกรม Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2016 และ 2019) โปรแกรมที่ใช้สอน เป็น Microsoft Excel เวอร์ชั่น 2019เข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้ในระดับเบื้องต้น สำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์มาแล้ว โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (โปรแกรม Excel) พื้นฐานเฉพาะที่สำคัญและจำเป็น จากนั้นเริ่มต้นการใช้งานอย่างง่ายๆ โดยอธิบายอย่างเป็นขั้นตอนโดยละเอียดผู้เรียนสามารถทำตามได้เลยทันทีไปจนถึงการใช้งานฟังค์ชั่นง่ายๆ ของโปรแกรมได้

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

วันที่ 2

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424