หลักสูตร รวยด้วยตัวจริงเรื่องบ้านจัดสรร

รวยด้วยตัวจริงเรื่องบ้านจัดสรร

รายละเอียด

     เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับกระบวนการทำบ้านจัดสรรตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ พร้อมทั้งได้เรียนรู้กรณีศึกษาต่างๆ จากผู้ปฏิบัติงานจริงในวงการประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ให้ผู้เรียนสามรถนำความรู้ไปต่อยอดในการทำงานสร้างบ้านจัดสรรได้อย่างเข้าใจถูกต้อง

วัตถุประสงค์

เรียนรู้กระบวนการทำบ้านจัดสรรรู้วิธีคัดเลือกที่ดินทำบ้านจัดสรรกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญบ้านจัดสรรประสบการณ์กว่า 20 ปี New Normal Developer

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424