ความสุขในที่ทํางาน Happy Workplace

อยากได้งานที่มีประสิทธิภาพ แต่องค์กรไม่บริหารความสุขให้บุคลากรเมื่อองค์กรไม่มีความสุข เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือพนักงานยกทีมลาออก งานไม่มีประสิทธิภาพ หากองค์กรไหนกำลังเจอเหตุการณ์แบบนี้ รีบปรับแก้ด่วน!! เคยได้ยินคำว่า องค์กรแห่งความสุขมั้ยครับเมื่อองค์กรมีความสุข บุคลากรในองค์กรก็จะมีความสุข สุขทั้งคน สุขทั้งงาน แล้วเราจะสร้างความสุขในองค์กรได้อย่างไรเราสามารถเริ่มต้นจากการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ ความสะอาด อุปกรณ์การทำงานที่ครบครัน สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้พนักงานในองค์กรแสดงออกถึงพฤติกรรมในเชิงบวกมากขึ้น เช่น รับฟัง เปิดกว้างในการทำงาน และมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันกับองค์กรคนทำงานในองค์กร ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักขององค์กร ด้วยเป็นความสำคัญว่า เมื่อคนทำงานในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กรด้วย

Credit : ดร.บอล พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล – สถาบัน IMPRESSION

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424