Journey Jumper ก้าวกระโดดสู่ธุรกิจท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

หลักสูตรเข้มข้นด้านธุรกิจท่องเที่ยวและบริการสำหรับผู้บริหารระดับสูง

เรียนสนุกจากตัวจริง พร้อม Connection

  1. สร้าง Connection ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
  2. เรียนรู้แนวทางธุรกิจจากตัวจริง
  3. สามารถต่อยอดในธุรกิจได้จริง

รายละเอียดหลักสูตร

10 SESSIONS

#1

ประเทศไทยอยู่ในช่วงพึ่งพิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

#2

กลับมารู้จักนักท่องเที่ยวกันให้ดีอีกสักครั้ง

#3

การท่องเที่ยวไทยต้องการอะไรอีก?

#4

วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) คือข้ออ้างหรือทางออก?

#5

Startup ท่องเที่ยวไทยเดินหน้าไป...รอด?

#6

ในยุคของ Online Travel Agency พอจะมีที่เหลือให้บริษัทนำเที่ยวหรือไม่?

#7

รวมกันเราอยู่ หากแยกกันอยู่ เราจะอยู่กันได้ไหม?

#8

Low Carbon Tourism เสนอรูปแบบการรักษาสิ่งแวดล้อมในเชิงบริการท่องเที่ยว

#9

Gambling/Sex Tourism เปิดมุมมองการท่องเที่ยวในรูปแบบที่แตกต่าง

#10

นำเสนอโมเดลธุรกิจ Collaboration กับก้าวต่อไปเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโต

Key Benefits

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424