ปัจจัยที่ทำให้คน Gen Z อยากเปลี่ยนงาน และปัจจัยที่คนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญ

จากการสำรวจและการศึกษาต่างๆ ปัจจัยที่ทำให้ Gen Z ต้องการเปลี่ยนงาน ได้แก่ ความปรารถนาที่จะเติบโตในสายอาชีพและโอกาสในการพัฒนา วัฒนธรรมองค์กรในเชิงบวก ความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต ค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ และความสามารถในการสร้างผลกระทบเชิงบวก ต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากปัจจัยเหล่านี้ Gen Z ยังให้ความสำคัญกับค่านิยมและพันธกิจของบริษัท ความคิดริเริ่มที่หลากหลายและการรวมเข้าด้วยกัน ความยืดหยุ่นในการทำงาน และการใช้เทคโนโลยีในที่ทำงาน พวกเขายังให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความถูกต้องจากนายจ้าง

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าปัจจัยเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา นายจ้างที่เข้าใจและให้ความสำคัญกับค่านิยมและลำดับความสำคัญเหล่านี้สามารถคาดหวังที่จะดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูงจากคนรุ่นนี้

  1. คน Gen Z อยากได้เงินเดือนที่มากขึ้น เป็นที่เข้าใจได้ว่า Gen Z ต้องการเงินเดือนที่สูงขึ้นเมื่อพวกเขาเข้าสู่ตลาดแรงงานและเริ่มสร้างอาชีพของตนเอง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเงินเดือนไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมินโอกาสในการทำงาน ปัจจัยอื่นๆ เช่น ความสมดุลในชีวิตการทำงาน โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร และความพึงพอใจในงานก็มีความสำคัญเช่นกัน สิ่งสำคัญคือต้องมีความคาดหวังที่เป็นจริงและทำงานอย่างหนักเพื่อรับเงินเดือนที่สูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปผ่านการสั่งสมประสบการณ์และพัฒนาทักษะใหม่ๆ

  2. สวัสดิการไม่ตรงใจ คน Gen Z เป็นกลุ่มคนที่มีความต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน พวกเขาอาจต้องการสวัสดิการที่สอดคล้องกับสไตล์การทำงานที่ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ เช่น การทำงานระยะไกลหรือทำงานเป็นพาร์ทไทม์ การไม่ได้รับสวัสดิการเช่นนี้อาจทำให้คน Gen Z รู้สึกไม่พอใจ

  3. ได้โบนัสได้ไม่เท่าที่หวังไว้ บางครั้งคาดหวังการได้รับโบนัสที่มากกว่าที่ได้รับจริง นับเป็นเรื่องธรรมดาที่คน Gen Z อาจมองว่าโบนัสที่ได้รับไม่สอดคล้องกับความพยายามและความสำเร็จที่พวกเขาต้องการ

  4. ข้อจำกัดในการเจริญเติบโตอาชีพ: การเจริญเติบโตในอาชีพอาจมีข้อจำกัดต่าง ๆ ที่อาจกดขี่ความคืบหน้าของคน Gen Z อย่างเช่น ข้อจำกัดในทรัพยากรหรือโอกาสเติบโตในองค์กร ความจำเป็นในการรอคอยเพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานที่สอดคล้องกับความพยายามและทักษะของพวกเขาอาจทำให้พวกเขารู้สึกว่าการทำงานไม่ก้าวหน้า

  5. การทำงานที่เกินเวลามากจนเกินไป คน Gen Z มองหาความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว พวกเขาต้องการมีเวลาในการทำกิจกรรมส่วนตัว เช่น เพื่อพักผ่อน การศึกษาต่อยอดหรือกิจกรรมส่วนตัวอื่น ๆ การทำงานที่เกินเวลามากจนเกินไปอาจทำให้พวกเขารู้สึกไม่พอใจและทำให้ความสมดุลขาดอยู่

สรุป คน Gen Z คาดหวังจากการทำงานว่าองค์กรจะมีค่านิยมที่สอดคล้องและพันธกิจที่สอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขา นอกจากนี้พวกเขาต้องการโอกาสในการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสนับสนุนการทำงานของพวกเขา

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424