ต้องพัฒนาแค่ไหนถึงจะพอ เมื่อสกิลที่องค์กรอยากได้ กับสกิลที่คนทำงานมีเริ่มไม่แมตซ์กัน

      การพัฒนาทักษะในขณะที่มีช่องว่างระหว่างสกิลที่องค์กรต้องการและสกิลที่คนทำงานมีอาจต้องผ่านขั้นตอนที่ค่อนข้างยากและซับซ้อน อย่างไรก็ตาม นี่คือขั้นตอนที่สามารถดำเนินการเพื่อพัฒนาสกิลเหล่านี้

  1. รับรู้ความต้องการ: สร้างความเข้าใจในสกิลที่องค์กรต้องการให้มากที่สุด วิเคราะห์และเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการทั้งขององค์กร และสกิลที่คนทำงานขาดแคลน

  2. กำหนดเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายสำหรับการพัฒนาสกิล เล็งเห็นสกิลที่ควรพัฒนาให้แข็งแกร่งในองค์กร และตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาสกิลดังกล่าว

  3. วางแผนการเรียนรู้: หาทางเพื่อก้าวข้ามช่องว่างระหว่างสกิลที่ต้องการและสกิลที่มีอยู่ วางแผนสำหรับการพัฒนาทักษะอย่างรอบด้าน เช่น การศึกษาออนไลน์ การเข้าร่วมคอร์สอบรมหรือสัมมนา หรือการทำโปรเจกต์บนงาน

  4. มีการสนับสนุน: ติดต่อกับทีมหรือผู้บริหารขององค์กรเพื่อขอความสนับสนุนในการพัฒนาทักษะ เอื้อต่ออุปกรณ์ที่จำเป็น หรือทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้และการพัฒนา

  5. 5. ปฏิบัติและบูรณาการ: เริ่มทำการปฏิบัติการพัฒนาทักษะที่เป้าหมายไว้ ตรวจสอบความก้าวหน้าของคุณทุกๆ ช่วงเวลา รับฟีดแบ็คและคำแนะนำจากผู้ให้การสนับสนุน และปรับปรุงตามต้องการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ทำไมต้องเพิ่มทักษะพนักงาน

การเพิ่มทักษะของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแต่ละบุคคล เมื่อพนักงานมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาสามารถบรรลุผลงานที่ดีขึ้นได้ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพโดยรวมในองค์กร

ประการที่สอง การพัฒนาทักษะของพนักงานสามารถนำไปสู่ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เมื่อพนักงานรู้สึกว่าทักษะของพวกเขาได้รับการพัฒนาและมีคุณค่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีแรงจูงใจและพึงพอใจในบทบาทหน้าที่ของตน ในทางกลับกัน สิ่งนี้สามารถนำไปสู่อัตราการรักษาพนักงานที่สูงขึ้นและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกมากขึ้น

นอกจากนี้ การเพิ่มทักษะของพนักงานยังนำไปสู่นวัตกรรมและความสามารถในการปรับตัว เนื่องจากภูมิทัศน์ทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พนักงานจึงจำเป็นต้องติดตามเทรนด์และเทคโนโลยีล่าสุดของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ องค์กรต่างๆ สามารถส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมและความคล่องตัว โดยการลงทุนในการพัฒนาทักษะขององค์กร ซึ่งทำให้พวกเขาตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประการสุดท้าย การพัฒนาทักษะของพนักงานอาจส่งผลดีต่อผลกำไรของบริษัท พนักงานที่มีทักษะมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ ลดต้นทุน และความพึงพอใจของลูกค้า พวกเขาสามารถจัดการงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตัดสินใจอย่างรอบรู้ ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น

ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาทักษะในช่วงเวลาที่มีช่องว่างคือการมีความอดทนและขยัน การพัฒนาทักษะใหม่ๆ อาจใช้เวลาและความพยายามเป็นพื้นฐาน แต่กับการคว้าทักษะที่องค์กรต้องการ คุณจะมีโอกาสเติบโตและพัฒนาให้เช่นมากกว่าที่เคยเชื่อได้

โดยสรุป การเพิ่มทักษะของพนักงานมีความสำคัญต่อการเติบโตของแต่ละบุคคล ความพึงพอใจของพนักงาน ความสามารถในการปรับตัวขององค์กร และประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424