การเปลี่ยนแปลงเพื่อมี Growth Mindset 5 ขั้นตอนที่สามารถทำได้

     Growth mindset (ทฤษฎีทางจิตวิทยา) เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการคิดและทัศนคติในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ความหมายของ Growth mindset คือการเชื่อว่าความสามารถและทักษะของเราสามารถเติบโตและพัฒนาได้เมื่อมีความพยุงยาวในการเรียนรู้และแก้ไขประเด็นที่เกิดขึ้น และความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่แย่ แต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองเพื่อให้ก้าวข้ามสิ่งที่ยากลำบากและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ส่งเสริมให้เราเติบโตและพัฒนาทักษะของเราอย่างต่อเนื่อง

     คนที่มี Growth mindset จะมองหาโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ไม่กลัวพบเจออุปสรรคและการล้มเหลว แต่จะเห็นความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเติบโต พยุงยาวในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และพยายามให้ดีขึ้น การมี Growth mindset ช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะให้ก้าวข้ามขีดจำกัดและเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในการเรียนรู้ การงาน หรือการตั้งค่าเป้าหมายในชีวิต การเปลี่ยนตนเองให้มี Growth mindset เป็นเรื่องที่มีความหนักแน่นมาก แต่ก็เป็นไปได้หากคุณมีความพยุงยาวและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

ดังนี้คือขั้นตอนแนะนำเพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงไปสู่การมี Growth mindset

  1. รับรู้ความคิดแบบ Fixed mindset: เริ่มต้นด้วยการตระหนักถึงความคิดแบบ Fixed mindset ที่อาจมีอยู่ในตัวคุณ คือความเชื่อว่าความสามารถและความสำเร็จของคุณเป็นสิ่งที่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ตัวอย่างเช่น “ฉันไม่สามารถทำได้” หรือ “ฉันเป็นคนที่ไม่เก่งในสิ่งนี้” ความคิดแบบนี้จะกีดกันไม่ให้คุณเติบโตและเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. เข้าใจและยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้: ทำความเข้าใจและยอมรับว่าเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และคุณสามารถพัฒนาเองได้ การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาและความพยุงยาว แต่หากคุณทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงก็จะช่วยก่อให้เกิด Growth mindset ได้

  3. ใส่ใจต่อคำพูดและความคิด: ตระหนักถึงคำพูดและความคิดของตนเอง หากคุณติดตัวอยู่กับคำพูดหรือความคิดที่เป็น Fixed mindset พยุงยาวและพยายามเปลี่ยนเป็นคำพูดและความคิดที่ส่งเสริม Growth mindset ตัวอย่างเช่น “ฉันอาจไม่ทำได้ในขณะนี้ แต่ฉันยังสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้” หรือ “ความล้มเหลวคือโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงในครั้งต่อไป”

  4. เรียนรู้และพัฒนาตนเอง: ให้ความสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พยุงยาวในการแก้ไขความยากลำบากและพยายามเรียนรู้จากความล้มเหลว ค้นหาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ อ่านหนังสือ ฟังคนอื่น ๆ และขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในสายงานที่คุณสนใจ

  5. รับซ้ำเติมและทำซ้ำ: จำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อมี Growth mindset ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในทันใด ๆ แต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยุงยาว ควรรับซ้ำเติมเมื่อพบว่าความคิดแบบ Fixed mindset กำลังกลุ่มก้อนเข้ามา และทำซ้ำขั้นตอนเพื่อส่งเสริม Growth mindset ให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

     การมี Growth mindset จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงในทางบวก สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้คุณรับมือกับสิ่งที่ยากลำบากและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นในชีวิตและการทำงาน

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424