5 ทักษะที่ต้องมีสำหรับการวางกลยุทธ์การตลาดด้วย DATA

     การวางกลยุทธ์การตลาดด้วยข้อมูล (Data-Driven Marketing) เป็นกระบวนการที่ใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือจากภายนอกเพื่อช่วยในการตัดสินใจและวางแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การทำการตลาดด้วยข้อมูลอาศัยทักษะทางด้านด้านเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับตลาดและกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจของคุณ

นี่คือ 5 ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับการวางกลยุทธ์การตลาดด้วยข้อมูล

  1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis): ทักษะนี้เกี่ยวกับการสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้เครื่องมือสถิติและการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสกัดข้อมูลที่มีประโยชน์จากฐานข้อมูลใหญ่ขององค์กร

  2. การทำความเข้าใจลูกค้า (Customer Understanding): ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่ต้องการตั้งคำถาม และการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าในการตอบสนองต่อการตลาดของคุณ

  3. การนำเสนอข้อมูล (Data Visualization): ความสามารถในการแสดงข้อมูลอย่างกระชับและน่าสนใจเพื่อช่วยให้ทีมตัดสินใจเข้าใจข้อมูลและสร้างแผนกลยุทธ์การตลาดที่เป็นธรรมชาติ

  4. การทำงานร่วมกับทีม (Team Collaboration): ทักษะในการทำงานร่วมกับทีมที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายและความเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและดำเนินการกลยุทธ์การตลาดด้วยข้อมูล

  5. ความเข้าใจในเรื่องการตลาด (Marketing Knowledge): ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเพื่อช่วยในการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการตลาดด้วยข้อมูล

     โดยการมีทักษะเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตัดสินใจที่ถูกต้องและวางกลยุทธ์การตลาดที่เป็นประโยชน์ในองค์กรของคุณได้มากยิ่งขึ้น

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424