3 Features สำคัญที่ต้องมีใน CRM ยุคปัจจุบัน

     CRM หมายถึง Customer Relationship Management (การจัดการลูกค้า) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ในธุรกิจในการติดตามลูกค้า การตลาด และให้บริการลูกค้าอย่างมีความสุขและทันสมัย ในยุคปัจจุบัน การจัดการลูกค้าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในธุรกิจ และระบบ Customer Relationship Management (CRM) มีบทบาทที่สำคัญในการช่วยให้ธุรกิจมีการติดตามและบริหารจัดการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น 3 คุณสมบัติหลักที่ควรมีใน CRM ยุคปัจจุบันคือ

  1. การบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ: CRM ควรมีความสามารถในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ ทำให้ทีมงานสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องได้ง่าย ๆ เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้ตรงประเด็นและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

  2. ความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานข้อมูลลูกค้า: CRM ควรมีฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ เช่น การวิเคราะห์และรายงานข้อมูลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ เช่น การวิเคราะห์และรายงานข้อมูลการซื้อสินค้า ระดับความพึงพอใจของลูกค้า รายได้ที่เกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้ธุรกิจมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นและสามารถปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปได้

  3. ความสะดวกสบายในการใช้งานและความเป็นมาตรฐาน: CRM ควรมีการออกแบบและพัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านหลากหลายอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน และยังควรเป็นมาตรฐานเพื่อให้ทีมงานสามารถใช้งานได้ง่ายและไม่ต้องใช้เวลามากในการเรียนรู้การใช้งาน

     คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจมีการบริหารจัดการลูกค้าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการเติบโตและควบคุมธุรกิจอย่างยั่งยืน

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424