การรับรู้และตระหนักถึงความเครียดในการทำงาน

     การรับรู้และตระหนักถึงความเครียดในการทำงานหมายถึงการรับรู้ถึงความเครียดหรือความกังวลที่เกิดขึ้นในบริบทของการทำงานหรือการปฏิบัติงานของคุณ การรับรู้และตระหนักถึงความเครียดเป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตและประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถจัดการและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดความเครียดได้อย่างเหมาะสม

ดังนี้คือขั้นตอนการรับรู้และตระหนักถึงความเครียดในการทำงาน

 1. การระบุสัญญาณของความเครียด
  รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจ เช่น อารมณ์ที่ไม่สมดุลย์ ร่างกายเครียด ความไม่มีสุขภาพดี หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น การนอนไม่หลับ อาการหน้ามืด หรือเริ่มมีข้อผิดพลาดในงานที่ทำ

 2. การระบุสาเหตุของความเครียด
  พยายามระบุว่าสาเหตุที่ทำให้คุณรู้สึกเครียดคืออะไร เช่น กำหนดงานที่มากเกินไป การสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ หรือความกังวลเกี่ยวกับผลงาน

 3. การตระหนักถึงอารมณ์และความคิด
  สำรวจความรู้สึกและความคิดที่เกิดขึ้นในใจ อาจจะเป็นความกังวล ความเป็นห่วง ความคิดเชิงลบ หรือความไม่มั่นใจ

 4. การสังเกตพฤติกรรม
  สังเกตว่าความเครียดที่คุณรับรู้มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคุณในที่ทำงานหรือไม่ เช่น การหลีกเลี่ยงงาน การทำงานเป็นกะๆ การเร่งรีบ หรือการท้าทายความยากลำบาก

 5. การจัดการกับความเครียด
  พิจารณาถึงวิธีการจัดการกับความเครียดที่มีอยู่ อาจเป็นการใช้เทคนิคการควบคุมอารมณ์ การวางแผนงานการทำงาน การพักผ่อน หรือการออกกำลังกาย

 6. การหาวิธีแก้ไขสาเหตุ
  หากคุณรู้สึกว่าความเครียดมาจากสาเหตุที่เฉพาะเจาะจง เช่น ปัญหาในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ความผิดพลาดในงาน พิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นให้เหมาะสม

 7. การขอความช่วยเหลือ
  หากความเครียดเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและมีผลกระทบต่อการทำงานและสุขภาพ คุณอาจต้องการพูดคุยกับผู้บังคับบัญชา หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตสุขเพื่อขอคำปรึกษาและการสนับสนุน

     การรับรู้และตระหนักถึงความเครียดในการทำงานเป็นขั้นตอนสำคัญในการช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความเครียดและรักษาสุขภาพจิตของคุณได้ดียิ่งขึ้น อย่าลืมดูแลตัวเองและหาวิธีที่เหมาะสมในการจัดการกับสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเครียดในการทำงานค่ะ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424