เทคนิคการทำการตลาด ที่คนส่วนใหญ่เป็น Introvert ให้โดนใจคนกลุ่มนี้

     เมื่อคนส่วนใหญ่ในกลุ่มของคน Introvert นั้นมีความคล่องแคล่วทางสังคมน้อยกว่าคน Extrovert และมักจะรับรู้พลังจากการอยู่คนเดียวหรือกับกลุ่มเล็ก ๆ แทนที่จะสร้างพลังจากการอยู่ร่วมกับคนจำนวนมาก ดังนั้น การตลาดที่โดนใจคนกลุ่ม Introvert จะต้องใช้แนวทางที่เหมาะสมกับลักษณะนี้เพื่อเชื่อมโยงและเกิดความสนใจอย่างเหมาะสม

นี่คือเทคนิคบางส่วนที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการโดนใจคน Introvert

  • สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและความเข้าใจ: คน Introvert มักชอบการเรียนรู้และการสะสมความรู้ สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและความเข้าใจสำหรับพวกเขา เช่น บทความที่มีข้อมูลรายละเอียดหรือวิดีโอคอนเทนต์ที่สอนอย่างละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่พวกเขาสนใจ.

  • เตรียมช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม: ให้คน Introvert ตัวเลือกในการติดต่อและสื่อสาร โดยให้เวลาในการตอบกลับและความสำคัญในการสร้างความเข้าใจ. การใช้อีเมล, การสนทนาทางออนไลน์, หรือการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งเสริมการเปิดเผยตนเองเป็นต้น จะเป็นทางเลือกที่ดี.

  • สร้างพื้นที่สำหรับการสนทนาแบบเป็นส่วนตัว: คน Introvert มักชอบการสนทนาแบบเป็นส่วนตัวหรือในกลุ่มเล็ก สร้างโอกาสให้พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นและเรียนรู้ได้ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและสบายใจ.

  • ปรับกลยุทธ์ตลาดให้มีความสมดุล: คน Introvert อาจจะไม่ชอบการแสดงตัวหรือการตอบสนองที่เจิดจรัสมาก ดังนั้นควรปรับกลยุทธ์การตลาดให้มีความสมดุล รวมทั้งการใช้สื่อที่เข้าถึงง่ายและเป็นประโยชน์.

  • สร้างกลุ่มเล็กและสังคมออนไลน์: การสร้างกลุ่มเล็กหรือสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณสามารถสร้างความรู้สนใจและสร้างความสัมพันธ์กับคน Introvert ได้ เนื่องจากพวกเขามักมองและเชื่อมโยงกับกลุ่มเล็กที่มีความสนใจที่คล้ายคลึง.

  • ใช้การสอบถามและฟีดแบ็ค: ให้โอกาสคน Introvert มีการแสดงความคิดเห็นและแนะนำ ฟังความคิดเห็นของพวกเขาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณตามความต้องการและความพึงพอใจของพวกเขา.

  • ใช้ความเข้าใจและความอ่อนน้อม: การแสดงความเข้าใจและความอ่อนน้อมเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงควรให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความต้องการของคน Introvert อย่างเฉพาะเจาะจง

     การตลาดแก่คน Introvert ต้องการความอ่อนน้อมและการสร้างความสัมพันธ์อย่างรอบคอบ เพื่อให้พวกเขารู้สึกถูกพิจารณาและได้รับความเข้าใจในขณะเดียวกันที่เสนอ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424