การใช้ Reciprocity "ความขี้เกรงใจของมนุษย์" ในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขาย

     หลักจิตวิทยา “Reciprocity” เป็นหลักที่มีการศึกษาและใช้งานในการวิจัยทางจิตวิทยาและการตลาดเพื่อเข้าใจและใช้ประโยชน์จากความขี้เกรงใจและความกระตือรือร้นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หลักนี้มีความเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ระหว่างบุคคล โดยทั้งฝ่ายให้และรับจะมีแนวโน้มที่จะทำซ้ำพฤติกรรมดังกล่าวในอนาคต เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เสริมสร้างและยาวนานขึ้น หลักนี้เชื่อว่าคนมักจะตอบสนองด้วยการให้กลับเมื่อพวกเขาได้รับบริการหรือพฤติกรรมที่ดีจากบุคคลอื่น ๆ

     ในทางธุรกิจและการตลาด หลักจิตวิทยา “Reciprocity” ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในลูกค้า โดยการให้สิ่งของเล็ก ๆ หรือบริการฟรีให้กับลูกค้า จากนั้นลูกค้าจะมีความกระตือรือร้นที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจนั้น เนื่องจากพวกเขารู้สึกว่ามีการให้กลับจากธุรกิจนั้นมาแล้ว

ตัวอย่างการใช้หลักจิตวิทยา “Reciprocity” ในธุรกิจได้แก่

  1. การแจกของแถม: บางครั้งธุรกิจอาจแจกสินค้าเล็ก ๆ หรือของแถมพร้อมกับการซื้อสินค้าหลัก เช่น ร้านอาหารที่ให้ขนมหวานฟรีเมื่อสั่งอาหารครบจำนวนที่กำหนด
  2. การให้บริการเพิ่มเติม: บางครั้งอาจมีการให้บริการเพิ่มเติมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น โรงแรมที่ให้บริการ Wi-Fi ฟรีสำหรับผู้เข้าพัก
  3. การส่งคำขอช่วยเหลือ: การติดต่อลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือหรือสอบถามความคิดเห็นอาจสร้างความรู้สึกดีในลูกค้า

     จำได้ว่าการใช้หลักจิตวิทยา “Reciprocity” ในธุรกิจไม่ควรทำในลักษณะที่กลายเป็นการทำให้ลูกค้ารู้สึกเกินไปว่าถูกใช้เป็นเคลมหรือมีเจตนาที่ไม่ดี เพราะอาจส่งผลให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจในระยะยาว การใช้หลักนี้ควรเป็นเพื่อสร้างความพึงพอใจและความสุขให้กับลูกค้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424