บริหารงานก่อนหยุดยาวเรื่องสำคัญที่คนทำงานไม่ควรพลาด

การบริหารงานก่อนหยุดยาวเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการเวลาและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาทำงานได้อย่างราบรื่น ดังนั้น impgroup ขอแนะนำเทคนิคเพื่อช่วยบริหารงานก่อนหยุดยาวได้ดังนี้

  1. วางแผนงาน: การปรับแผนการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเวลาที่มีอยู่จะช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มที่ รวมถึงช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานด้วย

  2. จัดสิ่งที่จำเป็นไว้ให้พร้อม: คุณควรเตรียมความพร้อมก่อนการหยุดพักด้วยการจัดสิ่งที่จำเป็นไว้ เช่น เอกสารที่ต้องการ, อุปกรณ์การทำงาน เป็นต้น

  3. แบ่งงาน: คุณสามารถลดความเครียดในการทำงานก่อนหยุดยาวได้โดยการแบ่งงานออกเป็นช่วงๆ เพื่อที่จะได้ทำงานให้สมบูรณ์ก่อนเวลาหยุด

  4. กำหนดลำดับความสำคัญของงาน : การกำหนดลำดับความสำคัญของงานช่วยลดความสับสนและช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น โดยเน้นที่งานหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญและเร่งด่วนสูงสุดก่อน

  5. กำหนดวันส่งงานแล้วจดลงไปในปฏิทิน : การกำหนดวันส่งงานและจดลงไปในปฏิทินช่วยให้การวางแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการจัดระยะเวลาในการทำงานและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเวลาส่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนงานล่วงหน้าจะช่วยให้เรามีการจัดการเวลาและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้เราสามารถใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424