หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและการขจัดข้อขัดแย้ง – Motivation and Conflict Management

Motivation
and Conflict Management 

การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและการขจัดข้อขัดแย้ง

รายละเอียด

        ในปัจจุบัน การทำงานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกันของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญแต่เมื่อต่างคนต่างที่มา จึงเกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน และอาจเกิดความขัดแย้งในทีมขึ้น หัวหน้าทีมจะมีวิธีเพิ่มกำลังใจและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างไร ในหลักสูตรนี้จะรวมเทคนิควิธีการต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในที่ทำงานต่อไป

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เพื่อเสริมทักษะการรับมือและเพื่อให้เรารับมือกับความขัดแย้ง และให้กำลังใจพนักงานได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424