หลักสูตร การทำงานเชิงรุก และการคิดเชิงอนาคต – Pro Active at work and futuristic thinking

การทำงานเชิงรุก
และการคิดเชิงอนาคต
Pro Active at work
and futuristic thinking

รายละเอียด

     การเตรียมการณ์ที่ดีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับคนทำงานในปัจจุบัน ซึ่งการทำงานตามหน้าที่ ที่ตนเองได้รับมอบหมายนั้น ไม่เพียงพอแล้ว สำหรับการแข่งขันในปัจจุบัน และยิ่งคนทำงานรุ่นใหม่ต้องสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยตนเอง หากรอให้ผู้บังคับบัญชามาสั่งต้องรอให้ผู้อื่นมากำหนด โดยเราไม่เข้าใจจุดประสงค์ของงาน และไม่ Proactive เราก็ไม่สามารถสร้างความแตกต่างและก้าวหน้าในอาชีพของเราได้

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เข้าใจแนวคิด Pro Active at work and futuristic thinking ความสำคัญ และวิธีสร้าง Pro Active at work and futuristic thinking และเรื่องที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้ผู้เรียน มีความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำงานและใช้ชีวิตแบบ ProActive และ Futuristic thinking มากขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424