หลักสูตร การบริหารงานเชิงรุกของหัวหน้างาน – Proactive

                             Proactive                                       การบริหารงานเชิงรุกของหัวหน้างาน 

รายละเอียด

ในปัจจุบัน ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวไม่มีอะไรแน่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตและการทำงาน สิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้นำต้องมีคือทักษะแบบ ‘Proactive’พร้อมปรับตัวเองหาแนวทางเชิงรุก หาวิธีการทำงานใหม่ๆ ซึ่งทักษะนี้ต้องสร้างอย่างไรและมีเทคนิคอย่างไร คำตอบอยู่ในหลักสูตรนี้

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เข้าใจเทคนิควิธีการทำงานเชิงรุกเพื่อการเป็นผู้นำแบบปรับตัวและทราบถึงแนวคิด ทักษะ และทฤษฎี ที่จะช่วยให้การเป็นผู้นำเชิงรุก มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424