หลักสูตร ศิลปะการบริหารยอดขายให้ถึงเป้าหมาย – Sales management

ศิลปะการบริหารยอดขายให้ถึงเป้าหมาย Sales management

รายละเอียด

     เรียนรู้กระบวนการในการบริหารยอดขายให้ประสบความสำเร็จ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการขายและการตลาด การตั้งเป้าหมายให้จูงใจทีมงานขายตลอดจนไปถึงเทคนิคในการบริหารยอดขายให้ถึงเป้าหมาย โดยในเนื้อหานั้นจะมีหลักการที่สำคัญพร้อมกับการยกตัวอย่างประกอบสลับกันไปเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

สามารถนำองค์ความรู้จากการเรียนไปใช้ในการบริหารงานขาย ทีมงานขาย และลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424