หลักสูตร 12 เคล็ดลับสำหรับหัวหน้างานคนใหม่ใหม่ - The First Time Manager

12 เคล็ดลับ

สำหรับหัวหน้างานคนใหม่
The First Time Manager

รายละเอียด

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่จะช่วยลดความกังวลและความกลัวของพนักงานมืออาชีพ ที่ได้รับการปรับตำแหน่งขึ้นมาเป็นผู้จัดการหัวหน้างาน หรือผู้นำทีม โดยจะแนะนำเทคนิคง่ายๆ 12 ข้อ ที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้เลย เพื่อทำให้สามารถบริหารทีมและซื้อใจลูกทีมได้อย่างรวดเร็ว

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ได้เคล็ดลับ 12 ข้อ ที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้อย่างรวดเร็ว เพื่อทำให้การบริหารทีมครั้งแรกนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นคอร์สนี้เป็นคอร์สที่จะช่วยลดความกังวลและความกลัวของพนักงานมืออาชีพ ที่ได้รับการปรับตําแหน่งขึนมาเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้นําทีม โดยจะแนะนําเทคนิคง่าย ๆ 12 ข้อที่คุณสามารถนําไปปฏิบัติได้เลยเพื่อทําให้สามารถบริหารทีมและซื้อใจลูกทีมได้อย่างรวดเร็ว

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424