หลักสูตร การประยุกต์ใช้ ChatGPT เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การประยุกต์ใช้ ChatGPT

เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

     หากในยุคดิจิทัลเรามีวงการเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการสื่อสารที่รวดเร็วขึ้นเรื่อย ๆ การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือในงานต่าง ๆ กลายเป็นที่สำคัญมากขึ้น ดังนั้น การประยุกต์ใช้ ChatGPT เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญยิ่ง ทำให้องค์กรที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า, การจัดการงาน, การจัดการข้อมูล, การฝึกอบรม, และกระบวนการธุรกิจอื่น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว นอกจากนี้ ChatGPT ยังสามารถปรับปรุงคุณภาพของบริการลูกค้าและสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้ การนำ ChatGPT เข้ามาในสถานการณ์ทางธุรกิจสามารถช่วยให้องค์กรเติบโตและปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามทิศทางของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต

 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

         หลังจากคุณเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คุณจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์ทางปฏิบัติที่จำเป็นในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสถานการณ์การทำงานและสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ในองค์กร ผู้เรียนจะเข้าใจการทำงานของ ChatGPT และสามารถการประยุกต์ใช้ ChatGPT ในการตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัลปัจจุบัน

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424