องค์ประกอบของการสร้างสุขภาวะในองค์กร (Wellbeing Transformation) ด้านที่ 2

ด้านที่ 2.สุขภาพจิตและอารมณ์ (Mental and emotional wellbeing)

เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนสุขภาพจิต จัดการความเครียด และเพิ่มความยืดหยุ่นทางอารมณ์ ตัวอย่างโปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน บริการให้คำปรึกษา และเวิร์คช็อปการจัดการความเครียด

สุขภาพจิตและอารมณ์: คีย์สำคัญสู่ชีวิตที่มีความสุข

สุขภาพจิตและอารมณ์ เปรียบเสมือนดวงประทีปที่ส่องสว่างนำทางชีวิต ช่วยให้เราเผชิญกับปัญหา อุปสรรค และความท้าทายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความสุข ความสำเร็จ และคุณภาพชีวิตที่ดี

องค์ประกอบสำคัญของสุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดี:

 • ความคิดบวก: มองโลกในแง่ดี คิดบวก คิดสร้างสรรค์
 • อารมณ์ที่มั่นคง: ควบคุมอารมณ์ได้ดี ไม่หงุดหงิด โกรธง่าย
 • ความยืดหยุ่น: ปรับตัวเก่ง รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดี
 • ความสัมพันธ์ที่ดี: มีมิตรภาพที่ดี มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับครอบครัว
 • ความหมายในชีวิต: มีเป้าหมายในชีวิต รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า


ประโยชน์ของการมีสุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดี:

 • มีความสุข: รู้สึกมีความสุข เบิกบาน ร่าเริง
 • ประสบความสำเร็จ: ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
 • มีความสัมพันธ์ที่ดี: มีมิตรภาพที่ดี มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับครอบครัว
 • มีคุณภาพชีวิตที่ดี: ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สมบูรณ์ และมีคุณภาพ


วิธีการดูแลสุขภาพจิตและอารมณ์:

 • ดูแลสุขภาพกาย: ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ฝึกสมาธิ: ฝึกสมาธิ ฝึกหายใจ ช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย
 • คิดบวก: มองโลกในแง่ดี คิดบวก คิดสร้างสรรค์
 • จัดการความเครียด: หาเวลาผ่อนคลาย ทำกิจกรรมที่ชอบ
 • พูดคุยกับผู้อื่น: พูดคุยกับเพื่อน ครอบครัว หรือผู้เชี่ยวชาญ เมื่อรู้สึกเครียด กังวล
 • ขอความช่วยเหลือ: อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ เมื่อรู้สึกว่าไม่สามารถจัดการกับปัญหาด้วยตัวเองได้

การมีสุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดี เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมีได้ เพียงแค่ใส่ใจ ดูแล และฝึกฝน ลองเริ่มต้นดูแลสุขภาพจิตและอารมณ์ของคุณตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่มีความสุข สดใส และสมบูรณ์

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424