องค์ประกอบของการสร้างสุขภาวะในองค์กร (Wellbeing Transformation) ด้านที่ 5

ด้านที่ 5 ความสมดุลในการทำงาน (Work-life balance)

มุ่งเน้นที่การจัดการและการสร้างความมั่นใจว่าพนักงานสามารถสร้างสมดุลระหว่างความรับผิดชอบในการทำงานกับชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัว ตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น ทางเลือกในการติดต่อสื่อสารทางไกล และนโยบายการลาหยุด มีส่วนช่วยสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

สมดุลในการทำงาน: กุญแจสู่ชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ

ความสมดุลในการทำงาน (Work-life balance) หมายถึง สภาวะที่บุคคลสามารถจัดสรรเวลา พลังงาน และความสนใจให้กับงาน ชีวิตส่วนตัว และกิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่รู้สึกเครียด กดดัน หรือละเลยอย่างใดอย่างหนึ่ง เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และสมดุล

ความสำคัญของความสมดุลในการทำงาน:

 • สุขภาพที่ดี: การมีสมดุลในการทำงาน ช่วยให้เรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ลดความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะหมดไฟ
 • ประสิทธิภาพการทำงาน: การพักผ่อนให้เพียงพอ และมีเวลาให้กับชีวิตส่วนตัว ช่วยให้เรามีสมาธิ จดจ่อ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ความสัมพันธ์ที่ดี: การมีเวลาให้กับครอบครัว เพื่อนฝูง และกิจกรรมที่ชื่นชอบ ช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดี อบอุ่น และมีความสุข
 • คุณภาพชีวิตที่ดี: การมีสมดุลในการทำงาน ช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สมบูรณ์ และมีคุณค่า

สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังขาดสมดุลในการทำงาน:

 • ทำงานล่วงเวลาบ่อย: ทำงานล่วงเวลาบ่อย ไม่มีเวลาให้กับชีวิตส่วนตัว
 • รู้สึกเครียด กดดัน วิตกกังวล: รู้สึกเครียด กดดัน วิตกกังวล นอนไม่หลับ
 • ละเลยงาน: ละเลยงาน ขาดความรับผิดชอบ
 • ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว เพื่อนฝูง: ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว เพื่อนฝูง กิจกรรมที่ชื่นชอบ
 • สึกหมดไฟ: รู้สึกหมดไฟ เบื่อหน่าย ท้อแท้

วิธีการสร้างสมดุลในการทำงาน:

 • จัดการเวลา: จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนงาน แบ่งเวลาให้กับงาน ชีวิตส่วนตัว และกิจกรรมอื่นๆ
 • กำหนดขอบเขต: กำหนดขอบเขตระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ไม่ทำงานนอกเวลา ไม่ติดต่อเรื่องงานในวันหยุด
 • เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ: เรียนรู้ที่จะปฏิเสธงาน หรือกิจกรรมที่ไม่จำเป็น
 • ดูแลสุขภาพ: ดูแลสุขภาพ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ใช้เวลากับคนที่คุณรัก: ใช้เวลากับครอบครัว เพื่อนฝูง ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ
 • หยุดพัก: หยุดพักระหว่างทำงาน ลุกขึ้นยืดเส้นยืดสาย ทำกิจกรรมผ่อนคลาย
 • ขอความช่วยเหลือ: ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือครอบครัว เมื่อรู้สึกเครียด หรือทำงานหนักเกินไป


การสร้างสมดุลในการทำงาน เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ เพียงแค่ใส่ใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และลงมือทำ ลองเริ่มต้นสร้างสมดุลในการทำงานของคุณตั้งแต่วันนี้ เพื่อชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และสมบูรณ์

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424