หลักสูตร การโค้ชด้วยการเล่าเรื่อง – Coaching With Storytelling Coaching With Storytelling การโค้ชด้วยการเล่าเรื่อง รายละเอียด      ในยุคที่คนทำงานร่วมกัน ผสมผสานจากหลากหลายเจนเนอเรชั่นความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความคาดหวังของลูกค้าที่พิ่มขึ้นการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะผู้นำด้วยการสื่อสาร แบบบอก ออกคำสั่ง ด้วยคำพูดกว้าง ๆและเป็นนามธรรม ไม่สามารถสร้างแรงขันดาลใจ หรือแม้แต่การจดจำไว้กับทีมงานได้ผู้นำจึงจำเป็นต้องตระหนักถึงบทบาทสำคัญในฐานะ “โค้ช” […]
หลักสูตร ผู้นำในบทบาทของโค้ช Eng – Leader As A Coach Leader As A Coach ผู้นำในบทบาทของโค้ช Eng  รายละเอียด      In the age of working people […]
หลักสูตร ผู้นำในบทบาทของโค้ช – Leader As A Coach Leader As A Coach ผู้นำในบทบาทของโค้ช รายละเอียด      ในยุคที่คนทำงานร่วมกันผสมผสานจากหลากหลายเจนเนอเรชั่น ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กันสมัย และความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น การ “สั่งให้ทำ” ด้วยวิธีการเดิมทั้งหมดที่ผู้นำมีประสบการณ์และสร้างความสำเร็จมา อาจไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ว่าจะทวีคูณด้วยขนาดของทีมงาน หรือแม้แต่รักษาความสำร็จที่เคยสร้างไว้ได้ […]
หลักสูตร ปลุกพลังแห่งทัศนคติเชิงบวก ด้วยการโค้ช – Coaching For Power Up Your Positive Mind  Coaching For Power Up Your Positive Mind ปลุกพลังแห่งทัศนคติเชิงบวก ด้วยการโค้ช รายละเอียด     […]