หลักสูตร การคิดเชิงออกแบบ – Design Thinking

  การคิดเชิงออกแบบ
Design Thinking

รายละเอียด

     หลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ Design Thinking ตั้งแต่การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง โดยให้ผู้ใช้งานจริงเป็นศูนย์กลางของการหาข้อมูล การนำปัญหาเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ ต่อยอดผ่านการระดมสมองอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการสร้างต้นแบบและทดสอบเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ การอบรมนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้คุณพร้อมรับมือกับทุกปัญหาและความท้าทายในการพัฒนาแผนงานใหม่ๆ คุณจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนางานและธุรกิจผ่าน Design Thinking
  2. สามารถนำไปใช้ในการหาแนวคิดเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างตรงจุด
  3. สามารถคิดค้นไอเดียใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ได้ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว และหลุดจากวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ
  4. สามารถนำเทคนิค / วิธีการของการคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424