การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Mindfulness เสริมสร้างสมาธิและลดความเครียดในการทำงาน

     Mindfulness เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงานหมายถึงการใช้สภาวะความตระหนักรู้และควบคุมในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสิ่งสำคัญของการทำงานในชีวิตประจำวัน มันเป็นการให้ความสำคัญกับเวลาปัจจุบันและทำงานอย่างมีสมาธิโดยไม่หมกมุ่นกับความคิดเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตที่ไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อคุณใช้ Mindfulness ในการทำงานคุณจะสังเกตเสียงในใจและระบบคิดของคุณ เพื่อให้คุณเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และมีความตระหนักในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทำงาน ทำให้คุณมีสมาธิในการทำงานและควบคุมเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณเองและผู้อื่นในทีมงาน

     การใช้ Mindfulness ในการทำงานช่วยให้คุณเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างเต็มที่ ลดความเครียดในการทำงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และเพิ่มความคล่องตัวในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในงาน นอกจากนี้ Mindfulness ยังช่วยให้คุณมีความคิดเปิดกว้างและสามารถตัดสินใจอย่างมีสมาธิและเป็นมิตรกับตัวเองและผู้อื่นในสิ่งที่คุณทำ สร้างความมั่นใจในการทำงานและเสริมสร้างความสุขในการทำงานและชีวิตประจำวันของคุณ

Mindfulness เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงานและช่วยเพิ่มความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทั่วไป
นี่คือ 5 เทคนิคการทำงานที่ใช้ Mindfulness อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. การฝึกสมาธิเบื้องต้น: เริ่มต้นด้วยการฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อช่วยสร้างความตระหนักในปัจจุบัน การฝึกสมาธิช่วยลดความเครียดและเพิ่มสมาธิในการทำงานที่มีประสิทธิภาพขึ้น สมาธิช่วยให้คุณสามารถมุ่งมั่นทำงานให้ได้ทุกขณะโดยไม่ทำให้ตัวเองต้องค่อยกลับไปกลับมาในอดีตหรืออภิปรายเรื่องอนาคต

  2. การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ: ใช้ Mindfulness เพื่อช่วยให้คุณใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ สังเกตเวลาที่ใช้งานในแต่ละงานและทำให้เน้นสิ่งที่สำคัญในแต่ละช่วงเวลา นี่จะช่วยลดอาการทำงานแบบหนักหน่วงๆ และช่วยให้คุณมีพลังและส่วนตัวที่มากขึ้น

  3. การยอมรับความไม่สมบูรณ์: ในการทำงานหรือชีวิตที่ทุกขั้นตอนย่อมมีอุปสรรค โดยการใช้ Mindfulness คุณจะยอมรับความไม่สมบูรณ์ในตัวคุณและสภาพแวดล้อมที่ร่วมงาน นี่ช่วยให้คุณทำงานอย่างมีสมาธิและควบคู่กับความท้าทาย

  4. การหยุดพักและหายใจ: เมื่อคุณรู้สึกว่าความเครียดกำลังสะสมขึ้น หรือใจคุณกำลังวิ่งเต็มที่ หยุดชะงักและให้เวลาให้กับตัวคุณเองในการหายใจลึกๆ นี้จะช่วยเพิ่มสมาธิและลดความเครียดในช่วงทำงาน

  5. การรับรู้และควบคุมอารมณ์: อย่าปิดกั้นความรู้สึกในตัวเอง ทำความเข้าใจและรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับคุณในแต่ละช่วงเวลา นี่จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจในตัวเองและควบคุมอารมณ์เพื่อให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในชีวิตที่ดีขึ้น

     การใช้ Mindfulness ในการทำงานและชีวิตประจำวัน ช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาความสำเร็จและความสุขในชีวิตอย่างยั่งยืนได้

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424