ทำอย่างไรเมื่อมีคนที่มีพฤติกรรม Toxic ในที่ทำงาน

     คำว่า “Toxic People” หมายถึงคนที่มีพฤติกรรมและทัศนคติที่เป็นภาวะอาการทางจิตเสื่อมหรือทำให้เกิดความเครียดหรือความไม่สบายใจต่อผู้อื่นในสภาพแวดล้อมทำงาน พวกเขาอาจมีลักษณะการพูดคุยที่เป็นลบหรือร้ายแรง ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความขัดแย้งในทีมงาน มีการกระจายพลังงานลบและก่อให้เกิดความรำคาญในบริบทของการทำงาน คน Toxic อาจส่งผลกระทบต่อความสุขและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน อาจทำให้มีความไม่สบายใจ โกรธ หรือความเครียดในบริบทการทำงาน การรับมือกับคน Toxic อาจต้องใช้การให้เหตุผล เข้าใจสถานะ หรือการสื่อสารอย่างเหตุผลเพื่อลดผลกระทบในสถานการณ์ที่คุณพบเจอและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับตัวคุณเองและคนอื่นในที่ทำงาน การรับมือกับคนที่มีพฤติกรรม Toxic ในที่ทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้ความสงบและสมาคมในสภาพแวดล้อมการทำงาน

นี่คือ 5 วิธีเด็ดในการรับมือกับคน Toxic ที่อยู่ในที่ทำงาน

  1. ตระหนักถึงตนเอง: ระมัดระวังและตระหนักถึงความรู้สึกของคุณเองเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับคน Toxic ควบคุมอารมณ์และอย่าให้ตนเองเกิดความเครียดหรือโกรธจากพฤติกรรมของพวกเขา ในบางครั้งอาจจะต้องทำการควบคุมอารมณ์และความคิดเพื่อปกป้องจิตใจของคุณในกระบวนการนั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจหรือมีอาการทางจิตเสื่อม เพื่อนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีขึ้น ควรพูดคุยกับคนที่เชื่อใจได้ หรือค้นหาความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยา

  2. อย่าส่งผลกระทบกับการทำงาน: ให้ตัวคุณเองต่อความเสียหายจากคน Toxic ในที่ทำงานเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ พยายามทำงานอย่างมืออาชีพและมีความสุขในงานของคุณ การส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและประสิทธิภาพในการทำงานนั้นอาจทำให้คุณเสียเวลาและสิ่งที่มีค่าในชีวิต คุณอาจต้องหาวิธีเก็บกักความรู้สึกและส่วนตัวของคุณอย่างดีที่สุด

  3. หาเหตุผลสำหรับพฤติกรรม: พยายามเข้าใจหลังความคิดและพฤติกรรมของคน Toxic อาจมีสาเหตุมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้พวกเขามีพฤติกรรมแบบนั้น การเข้าใจสาเหตุอาจช่วยให้คุณเข้าใจและรับมือกับความต้องการหรือประสบการณ์ที่ต่างกัน

  4. ระบุขอบเขตและให้เหตุผล: ในกรณีที่พฤติกรรมของคน Toxic เข้ามากระทำต่อคุณ ทำการระบุขอบเขตอย่างชัดเจน และอย่าลืมทำการตระหนักถึงการสื่อสารอย่างเหตุผลในการนั้นๆ ไม่ให้เกิดการเอาใจใส่มากเกินไป รู้สึกเชื่อถือในตัวคุณเองและยืนกรานเพื่อสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีและถูกต้อง

  5. ควบคุมการตอบสนอง: เมื่อคุณพบกับคน Toxic ในที่ทำงาน ลองปรับควบคุมพฤติกรรมของคุณให้เหมาะสมและสง่างาม หากคุณตอบสนองอย่างรักเริ่มต้นและต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ดี อาจช่วยส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีขึ้นจากคนอื่น ๆ ด้วย

การรับมือกับคน Toxic ในที่ทำงานเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและอาจใช้เวลา อย่างไรก็ตาม การรักษาความสงบและความสุขในสถานที่ทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าคุณพบว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคุณหรือประสิทธิภาพในการทำงาน ควรตระหนักถึงการแก้ไขสถานะและสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง โดยอาจต้องค้นหาความช่วยเหลือจากผู้บริหารหรือแผนกทรัพยากรบุคคล ในกรณีที่เห็นชอบที่จะแก้ไขสถานะของสภาพแวดล้อมงานให้มีความสุขและเป็นระเบียบ ควรมีความพยุงค์และเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่ดีให้กับทุกคน

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424