ความสำคัญของ Customer Delight ในการสร้างฐานลูกค้าและความเชื่อมั่นในธุรกิจ

     Customer Delight หมายถึง ความพอใจที่เกินความคาดหวังของลูกค้าในการรับบริการหรือใช้สินค้าของธุรกิจ นอกจากความพอใจที่คาดหวังแล้ว ความสุขหรือความพอใจในระดับของ Customer Delight นี้มีระดับความพึงพอใจที่สูงกว่าเป้าหมายที่เคยคาดหวังมากขึ้น ลูกค้าที่ได้รับ Customer Delight อาจจะรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกมีความสุขต่อการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจนั้นมากขึ้น

     การให้ความสำคัญกับ Customer Delight เป็นเรื่องที่สำคัญในการสร้างความลักษณะที่แตกต่างในตลาดและสร้างความภักดีในสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งอาจช่วยเพิ่มโอกาสในการเกิดการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง แนะนำธุรกิจให้กับคนอื่น ๆ และเพิ่มความคิดเห็นที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจนั้น

     การสร้าง Customer Delight ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สามารถทำได้โดยการให้บริการที่ยอดเยี่ยม ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและมีคุณภาพ และติดต่อสื่อสารให้เป็นกันเองและหายใจกับลูกค้าในทุกๆ ขั้นตอนของการให้บริการ นอกจากนี้ยังควรทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้งและนำเสนอสิ่งที่เกินความคาดหวังให้กับลูกค้าเพื่อให้พบกับความพอใจที่ไม่คาดคิด ทำให้ลูกค้ารู้สึกอุดหนุนและสนับสนุนธุรกิจนี้ได้เสมอ

สาเหตุหลักที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับ Customer Delight ได้แก่

  1. ความพอใจของลูกค้าสร้างความภักดี: การให้บริการที่ดีและความพอใจของลูกค้าช่วยสร้างความภักดีในตลาด ลูกค้าที่มีความพอใจกับธุรกิจจะมีโอกาสกลับมาซื้อสินค้าหรือให้บริการอีกครั้งและแนะนำธุรกิจนั้นให้กับคนอื่น ซึ่งเป็นการสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว

  2. สร้างความแตกต่าง: ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันอย่างหนัก การให้บริการที่น่าประทับใจและความพอใจของลูกค้าสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเลือกใช้สินค้าหรือบริการของธุรกิจนี้เป็นอันดับแรกของลูกค้า

  3. ลดความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้า: ลูกค้าที่ไม่พอใจกับบริการอาจจะเลือกที่จะย้ายไปใช้บริการของคู่แข่ง การที่ธุรกิจให้ความสำคัญกับ Customer Delight จะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้าที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อความพอใจของลูกค้าลดลง

  4. สร้างการรับรู้และตอบสนองต่อตัวลูกค้า: การให้ความสำคัญกับความพอใจของลูกค้าช่วยให้ธุรกิจมีการรับรู้ความต้องการและความต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าในการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ และการปรับปรุงการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  5. สร้างความผูกพัน: ความพอใจของลูกค้าช่วยสร้างความผูกพันระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ลูกค้าที่มีความพอใจในธุรกิจจะมีความคิดเห็นที่ดีและยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของธุรกิจนั้น

     ในทำนองเดียวกัน ความสำคัญในการให้ความสำคัญกับ Customer Delight ไม่ใช่เพียงแค่ในธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการแบบ B2C (ธุรกิจต่อผู้บริโภค) เท่านั้น แต่ยังสำคัญมากในธุรกิจแบบ B2B (ธุรกิจต่อธุรกิจ) เช่นกัน การสร้างความพอใจให้กับลูกค้าในทุกชนิดของธุรกิจเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเจริญเติบโตในอนาคต

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424