เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการเติมพลังและการรับมือความเครียด ให้กลับมามีพลังเต็มร้อย

     การกำหนดช่วงเวลาสำหรับการพักผ่อนและการเรียกคืนพลังหมายถึงการวางแผนให้มีเวลาที่จัดสำหรับการพักผ่อนและฟื้นคืนพลังในชีวิตประจำวัน เพื่อให้คุณสามารถรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน และเติมพลังใหม่ในสิ่งที่ท่านทำ เมื่อรู้สึกเหนื่อยจากการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ

นี่คือวิธีการที่คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาเพื่อพักผ่อนและเรียกคืนพลังให้มีแรงกลับมาทำงานได้เต็มร้อย

 1. วางตารางเวลา: กำหนดเวลาในแต่ละวันสำหรับการพักผ่อนเป็นช่วงเวลาเฉพาะ ในระหว่างช่วงพักผ่อนจากการทำงานและให้เวลาให้กับกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลาย เช่น การอ่านหนังสือ การฟังเพลง หรือการนั่งผ่อนคลาย

 2. เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม: ลองเปลี่ยนที่ทำงานหรือที่พักในช่วงเวลาพัก การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมสามารถช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีความสุขมากขึ้น

 3. เลือกกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลาย: พิจารณาเลือกกิจกรรมที่ช่วยให้คุณผ่อนคลาย เช่น การเล่นกีฬา โยคะ การทำสมาธิ หรือการเล่นเกม

 4. การเคลื่อนไหวร่างกาย: ลองเคลื่อนไหวหลายๆ ครั้งในช่วงเวลาพัก เช่น การเดินเล่นเล็กๆ หรือการยืดกล้ามเนื้อ

 5. การหลับพักผ่อน: หากเป็นไปได้และเหมาะสมกับสภาพงานของคุณ ลองพักตา สั้นๆ เป็นเวลา 10-20 นาที เพื่อรีเฟรชความกระฉับกระเฉง

 6. การห้ามตัวเอง: ไม่ว่าคุณจะต้องทำงานแบบไม่หยุดหย่อนกี่ชั่วโมง คุณควรให้สัญญาตัวเองให้พักผ่อนอย่างน้อยทุกๆ 50-60 นาที

 7. การใช้เทคโนโลยีเพื่อระบายความเครียด: ลองใช้แอพพลิเคชันที่ช่วยในการทำการสมาธิ การนั่งหายใจ หรือการผ่อนคลาย

 8. การออกกำลังกาย: การออกกำลังกายเป็นวิธีที่ดีในการปลดความเครียด ลองทำแบบเบาๆ เช่น การเดินเร็ว หรือการยืดกล้ามเนื้อ

 9. การกินอาหารที่เหมาะสม: อาหารที่เหมาะสมและมีโปรตีนสามารถช่วยให้คุณรู้สึกพลังงานและความสดชื่นมากขึ้น

 10. การปิดให้เสียงเงียบๆ: ในบางครั้งการพักผ่อนอาจหมายความว่าต้องการความเงียบสงบ ปิดเสียงที่อาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ

 11. การเชื่อมต่อกับธรรมชาติ: หากคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ความสดชื่นและการผ่อนคลายจะเพิ่มขึ้น

 12. การพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน: การแบ่งปันความคิดเห็นและความรู้สึกกับเพื่อนร่วมงานสามารถช่วยบรรเทาความเครียดได้

 13. การเขียนวันคงเหลือ: สร้างนิสัยการเขียนเรื่องราวในวันนั้น ๆ เพื่อทำความคุ้นเคยกับสิ่งที่เกิดขึ้น

     การกำหนดช่วงเวลาสำหรับการพักผ่อนและการเรียกคืนพลังใหม่เป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตและประสิทธิภาพในการทำงาน คุณควรปรับแนวทางเหล่านี้ให้เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณเอง

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424