วิธีจัดการเวลาในการทำงาน ให้ทำงานเต็มที่ที่สุด

    การจัดสรรเวลาในการทำงานหมายถึงกระบวนการวางแผนและการจัดการเวลาของคุณในการทำงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลิตภัณฑ์หรือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อมีเวลาจำกัด การจัดสรรเวลาช่วยให้คุณสามารถควบคุมงานต่างๆ และกำหนดลำดับความสำคัญของงานในเวลาที่มีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อจัดสรรเวลาในการทำงานเพื่อให้เต็มที่ที่สุด

  1. กำหนดเป้าหมายและลำดับความสำคัญ: ก่อนอื่นให้กำหนดเป้าหมายที่ต้องการทำในช่วงเวลาทำงาน และจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

  2. ใช้เทคนิค Pomodoro Technique: วิธีนี้เน้นการทำงานเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เช่น 25 นาที แล้วพัก 5 นาที หลังจาก 4 รอบพักนาน 15-30 นาที นี้ช่วยให้คุณรักษาความสำรวมและช่วยให้ไม่เกิดความเหนื่อยจนเกินไป

  3. เขียนรายการงาน (To-Do List): สร้างรายการงานที่ต้องทำในวันนั้น จะช่วยให้คุณไม่พลาดงานและช่วยให้คุณรู้ว่าควรจัดสรรเวลาให้กับงานไหนให้เป็นลำดับแรก

  4. การแบ่งงาน (Task Chunking): แบ่งงานใหญ่ๆ เป็นส่วนย่อยๆ เพื่อที่จะง่ายต่อการจัดการและทำให้งานดูน้อยลง นี่ช่วยให้คุณรู้สึกว่างานไม่มีความซับซ้อนมากเกินไป

  5. เวลาที่จะตั้งใจ: เลือกเวลาที่คุณรู้สึกสดชื่นและมีพลังในการทำงานมากที่สุด ส่วนใหญ่คือในช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยง

  6. การระบายออก: หากคุณรู้สึกเหนื่อยหรือตึงเครียด ลองทำการระบายออกด้วยการทำโยคะหรือการออกกำลังกายเบาๆ เพื่อให้คุณคลายเครียดและกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  7. การปรับขนาดงาน: หากเห็นว่างานในรายการมากเกินไป เช่น 8 ชั่วโมงไม่เพียงพอต่อการทำทุกอย่าง ก็ลองคิดว่าบางงานสามารถเลื่อนไปในวันถัดไปได้หรือไม่

  8. การหยุดพักเพื่อผ่อนคลาย: หากคุณทำงานเร็วและมีเวลาเหลือ อย่าลืมให้เวลาให้กับการพักผ่อนด้วย เพื่อรักษาสมดุลในการทำงาน

  9. การประเมินและปรับปรุง: ประเมินว่าการจัดสรรเวลาทำงานของคุณเป็นไปตามแผนหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาในการทำงาน พิจารณาปรับปรุงแผนการจัดสรรเวลาในอนาคต

     จำไว้ว่าการจัดสรรเวลาเป็นเรื่องที่ส่วนบุคคลและอาจมีการปรับปรุงตามสถานการณ์ เป้าหมายคือการทำงานเต็มที่และมีคุณภาพ ไม่ใช่การทำงานหลายๆ ชั่วโมงเพียงอย่างเดียว

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424