ปรับนิสัยเล็กๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

     การปรับนิสัยเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มความ Productive ในการทำงานหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแบบชีวิตเล็ก ๆ ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการทำงานของคุณได้

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

  1. การกำหนดเป้าหมายและแผนการทำงาน: วางเป้าหมายเป็นเค้าโครงในการทำงานและกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยให้คุณมีการจัดการเวลาและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล

  2. การจัดการเวลา: ใช้เทคนิคเช่น Pomodoro Technique เพื่อทำงานในช่วงเวลาที่มีส่วนบ่งชี้ ทำงานในช่วงเวลาสั้น ๆ แล้วพักผ่อนเพื่อรักษาความสดชื่นและสม่ำเสมอในการทำงาน

  3. การจัดระเบียบพื้นที่ทำงาน: สร้างพื้นที่ทำงานที่เรียบร้อยและเรียบง่าย ที่ไม่มีสิ่งที่มีความรบกวน เพื่อช่วยให้คุณสามารถทำงานได้มีประสิทธิผล

  4. การเลือกลำดับความสำคัญ: ระบุงานที่มีความสำคัญและมีระยะเวลาที่กำหนด แล้วเริ่มทำงานจากงานที่สำคัญที่สุดก่อน

  5. การตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนและการแจ้งเตือน: ปิดเสียงแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นที่อาจทำให้มีการตักเตือนเมื่อทำงาน เพื่อช่วยให้คุณสามารถมีสมาธิและมุ่งมั่นกับงานของคุณได้

  6. การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง: พัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ เพื่อเพิ่มความรู้สึกว่าคุณก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง

  7. การพักผ่อนและการดูแลสุขภาพ: การดูแลสุขภาพที่ดีและการให้เวลาในการพักผ่อนจะช่วยเพิ่มพลังงานและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

  8. การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ: ใช้เครื่องมือและแอปพลิเคชันที่ช่วยให้การจัดการงานและการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  9. การหยุดทำงานเมื่อต้องการ: ระบุช่วงเวลาที่คุณจะหยุดทำงานในวันนั้น เพื่อให้คุณมีเวลาพักผ่อนและสะสมพลังใหม่

  10. การรีวิวและปรับปรุง: ประเมินผลงานของคุณเป็นประจำ และหาวิธีที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคต

     การปรับนิสัยเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถให้ผลิตภาพที่ดีกว่าในการทำงานของคุณได้

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424