แนวทางการบริหารชีวิตและงานด้วยเมทริกซ์ Eisenhower Matrix

     แนวทางการบริหารชีวิตและงานด้วยเมทริกซ์ Eisenhower Matrix ที่มีระบบแบ่งประเภทงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน ช่วยให้คุณมีการจัดการเวลาและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การใช้ Eisenhower Matrix ช่วยให้คุณจัดการกับงานและเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณเน้นการทำงานที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตและการทำงานของคุณ

นี่คือขั้นตอนการใช้เมทริกซ์ Eisenhower Matrix

  1. ความสำคัญและเร่งด่วน (Urgent and Important): งานที่อยู่ในกล่องนี้เป็นงานที่มีความเร่งด่วนและสำคัญ คุณควรทำงานเหล่านี้เป็นอันดับแรก เพื่อให้เรียบร้อยและไม่ทำให้เกิดปัญหาในอนาคต

  2. ความสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน (Important but Not Urgent): งานในกล่องนี้เป็นงานที่สำคัญ แต่ไม่มีความเร่งด่วน คุณสามารถวางแผนและกำหนดเวลาในการทำงานเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม

  3. เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ (Urgent but Not Important): งานในกล่องนี้เป็นงานที่มีความเร่งด่วน แต่ไม่ได้มีความสำคัญมาก เป็นงานที่คุณอาจจะพิจารณาให้ผู้อื่นทำหรือเลื่อนให้เป็นครั้งถัดไปถ้าเป็นไปได้

  4. ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ (Not Urgent and Not Important): งานในกล่องนี้ไม่มีความเร่งด่วนและไม่มีความสำคัญมาก คุณสามารถเลื่อนหรือละทิ้งเหล่านี้ได้เพื่อให้มีเวลาในการทำงานที่สำคัญมากกว่า

     การใช้เทคนิค Eisenhower Matrix ช่วยให้คุณมีการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพและช่วยให้คุณตรวจสอบว่าคุณกำลังทำงานในงานที่สำคัญและเร่งด่วนสูงสุดตลอดเวลาในการบริหารชีวิตและงานของคุณ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424