หลักสูตร ภาวะผู้นำยุคการเปลี่ยนแปลง – Leading Change

                     Leading Change                             ภาวะผู้นำยุคการเปลี่ยนแปลง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1.  สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ “การเปลี่ยนแปลง”
  2.  เปิดมุมมองชีวิตที่มีคุณภาพได้ด้วย “ทัศนคติเชิงบวก”
  3.  เสริมทักษะในการรับมือกับโลกที่เปลี่ยน ใจต้องเปิด กายต้องปรับ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424