หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากร มืออาชีพ 2 วัน – Train the Trainer

Train the Trainer
เทคนิคการเป็นวิทยากร มืออาชีพ 2 วัน

รายละเอียด

    Trainer หรือ วิทยากร คือผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจทักษะต่างๆ ตลอดจนทัศนคติที่ดีแก่ผู้อื่น เพราะฉะนั้น Trainer จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคนิควิธีการพื้นฐานของการเป็นวิทยากร เพื่อให้สามารถออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม และเป็นวิทยากรได้ ในหลักสูตรนี้จะมีองค์ความรู้และบทฝึกให้ท่านได้พัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากร จากความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรมืออาชีพผู้คร่ำหวอดในวงการอบรมสัมมนามากว่า 25 ปี หรือ กว่า 1,000 รุ่น ที่ทำให้ท่านเข้าใจง่าย ทำเป็นและเห็นผลได้รวดเร็ว

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. มีความเข้าใจหลักการและเทคนิคในการเป็นวิทยากร
  2. สามารถออกแบบหลักสูตรในการเป็นวิทยากรได้
  3. สามารถเตรียมการบรรยาย ดำเนินการบรรยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มีแนวทางในการเป็นวิทยากรที่เหมาะกับสไตล์ของตนเอง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424