สถาบันจัดอบรม IMPRESSION

อบรม In-house

รับจัดอบรมพนักงานภายในองค์กร โดยทางบริษัทของท่านสามารถกำหนด หัวข้อหลักสูตรที่ต้องการจัดอบรบ วันอบรม และสถานที่ในการจัดอบรม ได้ตามความต้องการให้สอดคล้องกับนโยบายและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรและบุคลากรของท่าน โดยหลักสูตรของเราแบ่งแยกตามหมวดหมู่ มีรายละเอียดเพื่อให้เข้าใจง่ายตามหมวดหมู่ด้านล่างนี้

หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรม แยกตามหมวดหมู่

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424