หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากร มืออาชีพขั้นสูง – Advanced Train the Trainer

Advanced Train the Trainer

เทคนิคการเป็นวิทยากร มืออาชีพขั้นสูง

รายละเอียด

     เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ทำอาชีพวิทยากร หรือผู้ทำงานวิทยากรภายในองค์กรได้สามารถเรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะ และหลักการที่สำคัญจากประสบการณ์ของวิทยากรมืออาชีพ และหลักการที่เป็นสากล เพื่อเพิ่มเติมความรู้ และนำมาฝึกฝนจนสามารถนำเป็นแนวทางการเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพได้อย่างแท้จริงผู้คนสนใจงานพูด งานสอน งานวิทยากรมากมาย แต่มีน้อยคนนักที่จะมีทักษะการเป็นวิทยากรที่มีพื้นฐานที่ดี สามารถส่งมอบองค์ความรู้ หรือประสบการณ์ให้แก่ผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจในสิ่งที่วิทยากรได้ให้ความรู้ เพราะวิทยากรมิใช่แค่บอก

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. มีเทคนิคของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
  2. มีทักษะในการเป็นวิทยากรอย่างสมบูรณ์
  3. สามารถพัฒนาทักษะจากการเรียนรู้สู่การเป็นมืออาชีพได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424