หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์ – Analytical-Thinking

การคิดเชิงวิเคราะห์  

Analytical Thinking

รายละเอียด

     การคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นการคิดด้วยเหตุผล ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการทำงานต่างมีหลักการ มีเหตุผลมีกลยุทธ์ และแก้ปัญหาให้ตรงเป้าหมาย ดังนั้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ จึงเป็นพื้นฐานสำหรับผู้นำผู้จัดการและคนทำงานให้เป็นไปอย่างมีหลักการเป็นมืออาชีพ ซึ่งทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์สามารถพัฒนาได้ สามารถฝึกฝนให้มีทักษะที่สูงยิ่งขึ้นไปได้อย่างไม่มีขอบเขต

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อเข้าใจถึงวิธีคิดแบบวิเคราะห์
  2. เพื่อมีทักษะและเทคนิคในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆที่พบ
  3. เพื่อสามารถจัดการกับงานและปัญหาได้อย่างมีหลักการเหตุผล

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424